Име на проекта: По стъпките на легендите.

Изпълняваща организация: Тракийско дружество „Екзарх Антим I”.
Проектът е финансиран със съдействието на Община Бургас.

Основна цел на проекта:
Събиране и отпечатване на автентични песни и предания от района на Община Бургас и тяхното разпространение.

Период на реализация: 1 септември 2015 г. – 30 ноември 2015 г.

Място на провеждане: Община Бургас.

Основни дейности по проекта:
Събиране на автентичен фолклорен материал (песни и предания).
Отпечатване на книжка с песни и предания от региона на Община Бургас, запазили се през вековете.
Създаване и поддържане на интернет сайт за целите на проекта.