ЗА НАС

Тракийско дружество „Екзарх Антим Първи”, гр. Бургас, е неправителствено, обществено-патриотично сдружение на българите от Източна и Западна Тракия, Мала Азия и техните потомци. Основано е на 15 декември 1896 от Георги Кондолов, Капитан Петко Войвода и братята Петър и Никола Драгулеви.

Цели на дружеството:
1. Отстояване и реализиране на българската национална кауза за Тракия – право на завръщане и възраждане на българщината в Източна и Западна Тракия;
2. Съхраняване на историческата истина за Тракия, развитие на тракийската духовност и опазване на тракийското наследство.
3. Спазване и защита на човешките и имуществени права на тракийските бежанци и техните потомци.
4. Защита на българщината, българите в чужбина и православната вяра.
5. Благоденствие на българския народ и просперитет на българската държава.
6. Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с балканските народи.ИСТОРИЯ

Бургаското тракийско дружество заема особено място в историята на тракийското движение в България. Общата граница на Бургаския край със земите от Източна Тракия, включително и Странджа, населени предимно с българи, но останали след Освобождението, а и след Съединението, в пределите на Османската империя, го прави удобен за всички, които искат да живеят и работят в свободното Отечество. В привлекателен Бургас, който се очертава като един от най-перспективните икономически центрове на новоосвободена България, пристигат хиляди млади тракийци и странджанци, много от тях образовани, с професии и с голямо желание да се трудят за благополучието на младата държава. Тракийската емиграция в края на ХІХ век се превръща в преобладаващ елемент от населението на пристанищния град.
През 1895 г., във Варна, се слага началото на организираното тракийско движение, като се създава дружество „Странджа”. Подразделение на дружеството се учредява и в Бургас. А през февруари 1897 г. в Бургас се провежда учредителният конгрес на Съюза на Тракийските Дружества в България.
Тракийските бежанци със своето трудолюбие, предприемчивост, инициативност, душевност имат внушителен принос в икономическото и културно развитие на Бургас и Бургаския край. Тракийската организация /дружествата в Бургас и другите населени места на Бургаска област/ винаги е била сред най-активните обществени организации.

В Бургас са живели и работили едни от най-изтъкнатите тракийски деятели: Георги Минков, Петко Росен, Георги Кондолов, Иван Орманджиев, Димитър Попниколов, Константин Петканов, Георги Попаянов, Никола Карагеоргиев, Янко Комитов, Веска Даракчиева, Янко Керемидчиев и много, много други.